Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 18. storočie (prvá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
19.1.2005

18. storočie (prvá polovica)

Rok

Událost

1701

nejstarší záznam o těžbě rtuti v Nižné Slané

1702

byla zahájena stavba vysoké železářské pece u Příbrami, v dnešní obci Vysoká Pec

1702

je písemně doložen výskyt ametystů u Ciboušova

1702

byla pod Svatou Horou ražena štola otevírající železorudné ložisko

1704

byla postavena městská huť v Příbrami

1705

byla důlním měřičem Bittnerem zhotovena první důlní mapa Jílovských dolů

1705

bylo obnoveno dolování u Krásné Hory , Nového Knína a Milešova

1706

bylo zahájeno dobývání uhlí u Oslavan

1707

byla znovu obnovena dědičná štola Dům rakouský u Přísečnice

1707

zahájena otvírka dolů Maria Kirchenbau a Baumgartner u Přísečnice

1711

byl v provozu rudný důl Sv. Trojice u Dabel

1711

byla zahájena těžba antimonitu u Ĺubele a Koniarek na Slovensku

1712

byla doložena těžba olověných rud u Horky u Chebu

1713

byly otevřeny dva cínové doly na kopci Stropníku u Duchcova

1714

vydal J.K. Müller mapu Čech s vyznačením všech stávajících dolů

1714

byla zmáhána dědičná štola dolu Trojice u Výsluní v Krušných Horách

1715

byl zřízen samostatný horní úřad v Jílovém

1716

byl vydán pokyn k založení hornického učiliště v Jáchymově

1716

byly obnoveny kutací práce na měděné rudy u Štěpánova na Pernštejnsku

1716

bylo nalezeno uhlí u Otovic na Mostecku

1717

byla zavedena amalgamace zlata na Jílovém

1717

byly otevřeny železorudné doly u Mýtiny na Chebsku

1717

byla zahájena výstavba úpravny stříbrných a olověných rud na Turkaňku u Kutné Hory

1717

byly zahájeny kutací práce na uhlí u Lán na Kladensku

1718

nejstarší zpráva o uhelných dolech u Otvovic na Kladensku

1719

byl vydán nový horní zákon pro jáchymovské doly

1719

bylo zahájeno dobývání uhlí u Polerad na Mostecku

1719

první zmínka o skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory

1720

byly těženy železní rudy u Spešova na Blanensku

1720

bylo dobýváno uhlí na Kralupsku

1722

byla zahájena těžba na dole Sv. Michala u Kladské na Kynžvartsku

1722

bylo obnoveno dolování na Kuklickém pásmu u Kutné Hory

1722

bylo ukončeno dobývání zlata v Havírkách u Písku

1722

byl v Nové Bani na Slovensku postaven I. Potterem první atmosférický parní stroj na evropském kontinentu

1723

zahájeno dobývání železné rudy u Malešova na Kutnohorsku Karlem Jáchymem Breddou

1724

bylo zahájeno ražení nové dědičné štoly Karla IV. u Jílového

1724

byl postaven nový vodotěžný stroj na Turkaňku u Kutné Hory

1724

ztratil Horní Benešov výsady svobodného horního města

1724

byl vydán dekret o hornickém školství

1725

byla obnovena technologie cementačních vod na měděném dole ve Smolníku na Slovensku

1725

bylo zřízeno hornické učiliště v Banské Štiavnici

1725

bylo na smolnickém dole zavedeno drcení rudy stoupami a rozdružování na splavech

1726

byla zrušena mincovna v Kutné Hoře

1727

bylo u Příbrami obnoveno dolování

1727

zahájeno dobývání antimonu na Dechtárce u Liptovské Důbravy na Slovensku

1730

nejstarší zpráva o dole Panny Marie u Kladské na Kynžvartsku

1730

byly provedeny první pokusy s použitín uhlí v hutích v Banské Štiavnici

1733

bylo objeveno Skalecké pásmo u Kutné Hory

1733

v Rožňavě se začal dobývat antimonit

1733

poostavil Fischer z Erlachu zdokonalený atmosférický parní těžní stroj na Vindšachtě v Bánské Štiavnici

1735

1.1.byly v příbramských dolech zavedeny povinné pracovní soboty

1737

byly na dole Anna u Příbrami vyměněny dřevěné důlní pumpy za litinové

1737

byla zahájena výuka na hornické škole v Banské Štiavnici

1737

stát převzal jihlavské doly pod svou správu

1738

byly postaveny první dva vahadlové vodotěžné stroje J.K.Hella na dole Sieglisberg ve Štiavnických baních

1738

byly poprvé v Banské Štiavnici použity kuželové bubny u těžních žentourů na jámě Alžběta

1739

zahájeno dobývání antimonu u obce Vedro u Liptovské Důbravy na Slovensku

1740

byly založeny uhelné doly u Varvažova a Chabařovic na Mostecku

1740

bylo povoleno dolování zlata na Hukvaldsku

1740

byl v provozu důl Konrád v Krušných horách

1740

bylo zahájeno ražení dědičné štoly Rochus v Rudňanech

1740

po řadě závalů byla přerušena těžba na Hubském pni u Horního Slavkova

1741

byla zavedena míhadla v Banské Štiavnici

1742

bylo zahájeno dobývání uhlí u Rvenic a Seménkovic na Chomutovském potoce

1742

byl hlášen nález uhlí na Postoloprtsku

1744

byly otevřeny zlatodoly u Velké Bystřice na Olomoucku

1745

navrhl J.K.Hell vodosloupcový čerpací stroj

1745

přestal být Nový Knín svobodným královským horním městem

1746

byla zastavena arsénová huť v Jáchymově

1747

byly dobývány olověné rudy u Gerlichova na Fulnecku

1748

bylo zahájeno ražení Františkovy dědičné štoly v Banské Štiavnici

1749

byl postaven první vodosloupcový atmosférický vodotěžný stroj J.K.Hella na jámě Leopold v Banské Štiavnici

1749

byla v Banské Štiavnici zavedena M. Zipserem na žíle Špitaler dobývací metoda příčné pilířování

1750

byly otevřeny uhelné doly v Chudeřicích u Bíliny

1750

bylo v Karviné objeveno uhlí na výchozech slojí

1750

byly opuštěny stříbrné doly u Rokytnice nad Jizerou

1750

bylo nalezeno uhlí u Chotějovic u Bíliny

1750

byly v příbramské úpravně zavedeny pevné a nárazové splavy

1750

nejstarší zmínka o dolování u Hrádku na Slovensku

1750

pokus o obnovení těžby na Hubském pni u Horního Slavkova, založeno těžařstvo Union

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info