Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 18. storočie (druhá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
23.1.2005

18. storočie (druhá polovica)

Rok

Událost

1751

zahájeno dobývání antimonu u obcí Kamenisté, Chabenec, Ostredok u Liptovské Důbravy na Slovensku

1751

byla u Řemíčova na Mladovožicku objevena stříbrná žíla

1751

zahájena ražba štoly Leopold v Řemíčově a štoly Svaté Trojice na Starém Cechu u Mladé Vožice

1751

byla zaražena Blažejova štola v Hřebečné

1752

21.2. byly zatopeny prešovské solné doly a zahájeno čerpání solanky

1752

ztratily Jeseník a Zlaté Hory práva horních měst

1752

nejstarší zmínka o štole a jámě Michal u Bánské Štiavnice

1752

byla založena jáma Schöpfer v Hodruši

1752

zahájeno dobývání antimonu u Matošovce u Liptovské Důbravy na Slovensku

1753

postavil J.K.Hell atmosférický parní vodotěžný stroj v jámě Amália v Banské Štiavnici

1753

zahájeno dobývání antimonu u Rišianky u Liptovské Důbravy na Slovensku

1754

byly v Kutné Hoře provedeny neúspěšné pokusy s výrobou mosazi

1754

zahájeno dobývání antimonu na Predpekelskej a Rakytovej u Liptovské Důbravy na Slovensku

1755

byly v Čechách otevřeny uhelné doly v Žalanech u Teplic

1755

postavil J.K.Hell na jámě Amalia v Banské Štiavnici čerpací stroj poháněný stlačeným vzduchem

1756

byla zahájena těžba uhlí na Buštěhradsku u Kladna

1756

byl otevřen uhelný lom u Velkého Března u Ústí nad Labem

1756

zahájeno dobývání antimonu v Čertovej dolině u Liptovské Důbravy na Slovensku

1756

po požáru zastaveny práce na těžbě železné rudy u Malešova na Kutnohorsku

1757

byli horníci osvobozeni od vojenské služby

1757

byly dobývány bituminózní břidlice u Libštátu u Lomnice nad Popelkou

1757

byly hornické mzdy osvobozeny od daně z výdělku

1757

po řadě neúspěchů bylo na Hubském pni u Horního Slavkova zrušeno těžařstvo Union a založen Hubský hlavní závod

1758

byla založena jáma železorudného dolu v Podhradu na Chebsku

1758

byla v příbramské úpravně zavedena rozdružovací síta

1758

postavil J.K.Hell na jámě Königsegg v Bánské Štiavnici parní těžní stroj

1759

byly uzavřeny rudné doly v Plané u Mariánských Lázní

1760

byl otevřen další uhelný lom u Ústí nad Labem

1760

bylo zahájeno dobývání uhlí u Padochova na Rosicku

1760

byl hlášen nález uhlí u Vrapic na Kladensku

1760

byl hlášen nález uhlí u Zastávky u Brna

1761

byly otevírány uhelné doly v okolí Duchcova

1761

bylo zahájeno dobývání uhlí na Zbirožsku

1761

byly u Otvovic otevírány uhelné doly

1761

předložil T. Peithner plán výuky hornických věd

1762

byla založena jáma Prosper na odvalech bývalého dolu Tří králů u Libníče na Rudolfovsku

1762

byla zrušena horní škola v Jáchymově a přeložena do Prahy

1763

byla zřízena báňská škola v Banské Štiavnici

1763

10.3. byla při filozofické fakultě University Karlovy v Praze založena stolice horních věd “Academia Mettalurgica”

1763

byly ustaveny samostatné státní prospekční skupiny pro vyhledávání nerostných surovin

1763

byly zahájeny průzkumné práce v oblasti Horního Benešova a Zlatých Hor ve Slezsku

1763

byla postavena míhadla v Banské Bystrici

1764

byly zahájeny přednášky na katedrách chemie, mineralogie a metalurgie Báňské akademie v Banské Štiavnici

1764

bylo obnoveno dolování u Svobody nad Úpou v Krkonoších

1764

byla doražena štola Kašpara Pluha do šachty Kříž u Krásna

1765

bylo zahájeno dobývání uhlí u Lán a Kamenných Žehrovic na Kladensku

1765

bylo dobýváno zlato u Bystřice u Svobody nad Úpou

1765

bylo zahájeno dobývání uhlí na Hostomicku v Brdech

1766

byla vypsána odměna 24 dukátů pro toho, kdo odkryje ložiska rašeliny

1766

je doložena metoda chodbicování při dobývání hnědého uhlí u Bíliny

1766

bylo objeveno uhelné ložisko v Badíně u Zvolena

1766

převzal doly na Hubském pni pod svou správu stát

1767

byla postavena kamencová huť a důl Sv. Antonína v Hloubětíně u Prahy

1767

byla objevena ložiska grafitu v Černé v Pošumaví

1767

bylo již soustavně dobýváno uhlí u Otvovic na Kladensku

1767

byla ražena štola Sv. Bernarda u Hodějovic na Rudolfovsku

1768

byl otevřen nejstarší uhelný důl na Slánsku u Drhkova

1768

byli havíři osvobozeni od daní a dluhů

1768

provedl profesor Báňské akademie Jacquin v Bánské Štiavnici první pokus s koksováním slovenského uhlí

1768

bylo objeveno ložisko uhlí u Jedlových Kostolan u Zlatých Moravců na Slovensku

1768

bylo objeveno ložisko uhlí u Bukovce u Košic

1769

23.9. byla podána první žádost o propůjčku na uhelný důl na Rosicku

1769

byly otevřeny stříbrorudné doly u Hodkovic u Liberce

1769

19.6. je u Řemíčova na Mladovožicku zahájena ražba průzkumné štoly Dům Küenberg

1770

byla Academia Mettalurgica přeložena z Prahy do Bánské Štiavnice

1770

bylo zavedeno rýžování zlata v Písku a Kašperských Horách

1770

byla Academia Mettalurgica s vyjímkou posledních dvou ročníků přeložena z Prahy do Banské Štiavnice, kde byla zřízena tříletá Báňská akademie

1770

byly otevírány první uhelné doly na Sokolovsku

1770

bylo objeveno uhlí u Štípských Lázní na Moravě

1771

byl vydán dekret dvorské komory o osvobození personálu dolů, hutí a hamrů od všech daní, úroků a povinnosti ubytovat vojáky

1771

byl těžen lignit u Valchova na Boskovicku

1771

byl vydán výnos o vdovských důchodech

1771

byly na Hubském pni u Horního Slavkova zaváděny tzv. uherské hunty

1772

byl zrušen královský horní úřad v Horním Slavkově

1772

byl vydán dekret dvorské komory, kterým se ruší administrace úřadu nejvyššího mincmistra a perkmistra na Moravě a zřizuje se horní úřad v Brně

1772

byl vydán dekret dvorské komory, kterým bylo uhlí vyjmuto z horního regálu

1772

bylo zahájeno dobývání uhlí u Buštěhradu na Kladensku

1772

byly zaraženy štoly Josef a Gottfried ve Vrapicích na Kladensku

1772

byl otevřen důl Kateřina u Louček u Lokte nad Ohří

1772

bylo ukončeno dolování a rýžování zlata na Písecku

1772

byla zrušena Academia Mettalurgica v Praze

1773

bylo těženo uhlí u Hořovic

1773

bylo objeveno uhlí u Trmic u Ústí nad Labem

1773

vydal Ch.T.Delius, profesor Báňské akademie v Bánské Štiavnici, první vysokoškolskou učebnici hornictví “Anleitung zu der Bergbaukunst”

1773

v Koroužném u Štěpánova ukončena těžba antimonitu

1773

na Pinkové šachtě na Hubském pni byl postaven velkovrátek s vratným vodním kolem

1774

bylo obnoveno dolování na žíle Langenzug ve Stříbře

1774

byly obnoveny důlní práce na Rejzském pásmu u Kutné Hory

1774

bylo objeveno uhlí u Vlkýše na Plzeňsku

1774

na Hornoslavkovsku se začíná používat střelné práce

1775

bylo obnoveno dolování na Turkaňku u Kutné Hory

1775

byly na Kladensku založeny štoly Barbora, Jindřich a Václav

1775

byly hlášeny nálezy uhlí na Slánsku

1775

byl založen vrchnostenský horní úřad ve Vrapicích u Kladna

1775

bylo objeveno uhlí v Petrovicích na Rakovnicku

1775

byly opět přerušeny práce na Schnödově pni u Horního Slavkova

1776

28.10. obdržel ostravský kovář J.Keltička povolení k dolování uhlí v údolí Burňa ve Slezské Ostravě, tím bylo zahájeno dolování v Ostravě

1776

bylo ukončeno dobývání cínu na Hubském a Schnödově pni u Horního Slavkova

1776

zaniklo dolování stříbra na Jihlavsku

1776

založil hrabě Wilczek první uhelný důl ve Slezské Ostravě

1776

bylo provedeno generální prodloužení platnosti všech hornických svobod

1776

bylo zahájeno dobývání uhlí v Karviné

1776

na Mladovožicku pracují doly Marie, Jan, Zikmund, Fridrich, Prozřetelnost Boží

1777

bylo pokusně dobýváno uhlí v Kasejovicích na Strakonicku

1777

se město Rudolfov vzdalo horních svobod

1777

bylo kutáno na stříbro u Hranic u Zruče nad Sázavou

1777

bylo zahájeno dobývání rtuti na Dědové hoře u Berouna

1778

bylo obnoveno dobývání uhlí ve Strážkovicích u Malých Svatoňovic

1778

byly činěny pokusy o obnovení těžby stříbrných rud u Hor Matky Boží

1778

na Schnödově pni u Horního Slavkova zahájil těžbu Důl šachty na pni

1779

11.10. byla na Březových Horách zaražena jáma Vojtěch

1779

bylo na jámě Ferdinand v Banské Štiavnici poprvé použito na těžbu rud dřevěné sudy místo kožených měchů

1779

byly na uherských dolech zavedeny měřické knihy

1780

byla zahájena těžba kamenečných břidlic u Lubé na Rakovnicku

1780

bylo obnoveno dolování na žíle Neuprokopi ve Stříbře

1780

byl založen uhelný důl v Přívěticích na Plzeňsku

1780

bylo objeveno uhlí u Petřkovic na Ostravsku

1780

byla zahájena stavba Vokáčovského rybníka na Příbramsku

1780

byly zjištěny kobalt a nikl v rudách z Dobšiné

1781

bylo zrušeno nevolnictví

1781

bylo obnoveno dolování na žíle Frischglück ve Stříbře

1781

vypukl požár v uhelném dole Sv. Barbory na buštěhradském panství a ještě v roce 1783 šlehaly plameny z jámy tohoto dolu

1781

byla postavena první vysoká pec v Betliaru u Rožňavy

1781

vydal Josef II. patent upravující organizaci horních soudů, byl vydán nový soudní řád pro horní soudy a nově byly zřízeny horní soudy v Kutné Hoře, Jáchymově a Příbrami

1781

bylo zrušeno nevolnictví

1782

20.2. dostal hlučínský baron Grutschreiber povolení k zaražení jámy s právem těžit uhlí ze sloje Juliána a k ražení štoly ve sloji Vilemína na petřkovickém katastru Ostravy

1782

25.11. nastal průval vod do hloubení Vojěšské jámy na Březových Horách, zahynulo 8 havířů

1782

byla založena nejstarší Bratrská pokladna na uhelných dolech v Čechách a to na Sokolovsku

1782

byla zahájena pravidelná těžba uhlí ve Slezské Ostravě

1782

byla založena dědičná Voznická štola v Hodruši

1782

se dochovala zpráva o cechu sv. Víta u Drmoule u Mariánských Lázní

1782

byla zahájena ražba dědičné štoly Josefa II. v Banské Štiavnici, dokončena 1876, délka 16,5 km

1783

byl vydán dekret dvorské komory , kterým se ruší úřad nejvyššího mincmistra a perkmistra v Království českém a jeho agenda se připojuje k Českému zemskému guberniu

1783

začal těžit první uhelný důl u Zastávky u Brna

1783

byl v Jihlavě zrušen horní úřad a byl přeložen do Brna

1783

byla zaražena štola Marie Terezie u Šlapanic na Havlíčkobrodsku

1783

byla postavena kamencová huť u Padochova na Oslavansku

1783

byly doly na rtuť osvobozeny od desátků

1783

nejstarší zmínka o dolování v Rákošbani

1784

dekret dvorské komory nařizuje, aby úředníkům a horníkům, kteří podle směrnice nemají nárok na penzi, a kteří pracují v úkolu nebo denní mzdě, se má při jejich vysloužení, jestliže dobře sloužili po dobu čtyřiceti let, ponechat celý plat jako provize

1784

byly dekretem zrušeny tělesné tresty v hornictví, tyto tresty byly nahrazeny bezplatnou prací

1784

bylo zahájeno ražení štoly Ladislav ve Slovinkách

1784

dokončil J.A.Born pokusy s nepřímou amalgamací zlata a stříbra

1784

bylo zrušeno hornické Bratrstvo sv. Barbory ve Stříbře

1784

byly zastaveny geologické průzkumné práce v okolí Jihlavy

1784

zrušen úřad nejvyššího mincmistra

1785

byl báňský majetek osvobozen od dědické daně

1785

byl založen minerální závod v Mírové u Sokolova

1785

byly zastaveny doly Jindřich, Barbora a Václav u Kladna

1786

se v Království českém zaváděla amalgamace

1786

19.4. byla zahájena výstavba nové moderní huti na stříbro a olovo ve Lhotě u Příbrami

1786

9.9: se konal první sjezd horních a hutních odborníků ve Sklených Teplicích u Banské Štiavnice, kde byla založena Společnost báňských věd

1786

byla dobývána železná ruda u Doks v severních Čechách

1786

byl otevřen uhelný důl u Studeněvsi na Kladensku

1786

byla v Jáchymově zavedena nepřímá amalgamace stříbra

1786

podalo libeňské patrimonium žádost o povolení hledat a dobývat uhlí v okolí Prahy-Libně

1786

byl hlášen nález rašeliny u Rynholce na Kladensku

1786

vybudována nová huť v Příbrami

1787

byl otevřen uhelný důl na Chodovci v Praze

1787

bylo ukončeno dolování na Hackebergu u Zlatých Hor

1787

byl vydán dekret dvorské komory, kterýn se nařizuje, aby v úrazových protokolech byly vždy spolehlivě uvedeny okolnosti úrazu a zda na úrazu horníka v dole nesl někdo vinu

1788

byl dekretem dvorské komory stanoven normativ pro určení provizí horníkům, podle kterého má postupovat královská česká guberniální účtárna při stanovení výše provizí

1788

bylo vydáno guberniální nařízení o svobodném vyhledávání uhlí

1788

bylo uhlí vyjmuto z uherského horního regálu

1789

byl vydán dekret dvorské komory o dolování a používání uhlí na vlastním pozemku

1789

bylo uhlí opět vzato mezi regální nerosty

1789

byla zaražena Annenská jáma na Březových Horách

1789

byla hloubena jáma Jarošovka u Příbrami

1789

objevil M. Klaproth prvek uran

1789

dvorský dekret rozšiřuje horní regál na uhlí

1790

1.11. zahájil činnost horní úřad ve Smečně na Kladensku

1790

byly mezi vyhrazené nerosty začleněny kamenec a síra

1790

byla hloubena jáma Adam ve Strážkovicích u Malých Svatoňovic

1790

byly hlášeny nálezy uhlí u Karviné

1790

byl otevřen nový důl u Hor Matky Boží

1790

bylo objeveno ložisko grafitu u Hůrky u Českého Krumlova

1790

bylo zahájeno pravidelné dobývání uhlí na Karvinsku

1790

byla vyražena další štola v údolí Burňa ve Slezské Ostravě

1790

nejstarší zmínky o těžbě antimonitu v Cajli u Pezinku

1791

28.10. bylo zveřejněno nejvyšší rozhodnutí o zrušení Josefínských reforem a o dodržování regálních práv pozemkových vrchností podle Narovnání o hory a kovy, čimž bylo uhlí a další nižší nerosty vyjmuty z horního regálu

1791

byl otevřen důl Sv. Karla u Jemníků na Slánsku

1791

byla zahájena ražba odbočky štoly Kašpara Pluha, zvané Císař František, pod doly u Vysokého Kamene

1792

se na západním svahu kopce Dyleň u Chebu dobývalo zlato

1793

bylo uhlí opět zařazeno do horního regálu

1793

byly hlášeny další nálezy uhlí na Sokolovsku

1793

byl založen důl Svinná ve Svinné na Plzeňsku

1794

byl vydán dekret dvorské komory o osvobození těžařů kamenouhelných dolů od desátků na 10 let

1794

bylo zahájeno pokusné kutání na zlato na orlickém panství štolou Sv. Michala u Mirovic

1794

byl zaražen důl Cuzký na železnou rudu u Holoubkova na Rokycansku

1796

byl vydán dekret o povinném vedení statistických údajů o těžbě uhlí a rašeliny

1797

byla zastavena těžba stříbrných rud u Roztok nad Labem

1797

byl založen důl Vítek na Kladensku

1798

byla na Kladensku zavedena dvojitá vzduchová vodní čerpadla

1898

byla ukončena těžba rtuti v Malachově na Slovensku

1799

byl zinek začleněn mezi regální nerosty

1799

bylo vydáno povolení pro kutání uhlí a ražení dědičné štoly Kohlen Felsen v Praze-Libni, Kandertově ulici // v té době byly již v provozu doly v Libni Na Kšinkách a Zlatém Koni ve Vysočanech Boží požehnání

1799

byla v Jáchymově postavena polovysoká pec na tavbu stříbrných rud

1799

byla dohloubena jáma Jarošovka na Březových Horách

1799

byly u Blahotic na Slánsku otevřeny doly Na Tumlplace

1799

byly založeny uhelné doly u Studeněvsi na Kladensku

1799

byly v Petřkovicích zaraženy štoly na uhelných slojích Poustevník a Terezie

1799

byl zřízen horní úřad v Hronově

1799

bylo zavedeno žentourové těžení důlních vod v uhelném dole v Zastávce u Brna

1799

byly zaraženy uhelné jámy Josefi a Boží požehnání u Malých Svatoňovic

1799

byla zaražena štola uhelného dolu v Karviné

1799

bylo objeveno uhelné ložisko u Brezna na Slovensku

1799

zahájena ražba odbočky štoly Kašpara Pluha k jámě Kophan na Hubském pni

1800

byly ve Slezské Ostravě hloubeny jámy uhelných dolů Korunní princ a Tadeáš

1800

byly založeny uhelné doly Vilemína a Františka v Malých Svatoňovicích

1800

byl pořízen poslední záznam o těžbě olověných a stříbrných rud u Čavoje u Prievidze

1800

byl postaven nový solivar u Prešova a sůl byla vyráběna odpařováním ze solanky

1800

bylo zahájeno kutání u Nového Knína

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info