Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1900-1925)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
4.2.2005

20. storočie (prvá štvrtina)

Rok

Událost

1900

došlo k průvalu vod do hlavní těžní šachty Rákošbaně ve Spišsko-gemerském Rudohoří na Slovensku

1900

byl postaven první elektrický těžní stroj na Slovensku ve Slovinkách

1900

bylo objeveno ložisko magnezitu v Dúbravském masívu

1900

bylo objeveno ložisko magnezitu u Lubeníku a Anagu

1900

byla založena nová dědičná štola Alžběta ve Slovinkách

1900

bylo instalováno první elektrické čerpadlo v Kremnici

1900

byla zpřístupněna důlní expozice v Městském museu v Banské Štiavnici

1902

byl zaveden parní pohon ventilátorů v Rožňavě

1902

bylo objeveno ložisko magnezitu u Lovinobaně na Slovensku

1902

vypukl požár na dole ve Smolníku

1903

byla zaražena štola Matejka v Čučme u Rožňavy

1903

byl otevřen první lignitový důl ve Velkém Krtiši

1903

bylo instalováno první elektrické čerpadlo v Banské Štiavnici

1904

byla zavedena příklepová vrtací kladiva Flottmann ve Smolníku

1906

byly zavedeny elektrické ventilátory na dole v Železníku na Slovensku

1906

byla zavedena magnetická separace v úpravně na Máriahute v Žekarovcích

1906

byla postavena první flotační úpravna typu Elmore v Pezinku

1907

byly hlášeny nálezy magnezitu u Ochtinné na Rožňavsku a u Bankova u Košic

1907

byla zahájena těžba magnezitu v Bankově u Košic

1908

byl poprvé využit železobeton jako chodbová výstuž na Slovensku, na Šrobárově štole dolu Železník

1908

byla zahájena výstavba manganového dolu v Kišovcích u Popradu

1908

byla nasazena benzinová důlní lokomotiva na štole Rochus v Rudňanech

1909

byla zaražena štola Gabriela v Čučme na Slovensku

1909

byl hlášen nález magnezitu v Ružiné na Slovensku

1910

bylo založeno Hornicko-hutnické muzeum v Rožňave

1910

byla zaražena jáma dolu Rudná v Rožňavě

1912

byla objevena ložiska magnezitu u Rovné na Bardějovsku na Slovensku

1913

byl založen naftový vrt v Gbelích

1915

bylo ukončeno dobývání olověných rud v Amově u Plešivce na Slovensku

1915

byla dána do těžebního provozu jáma Rudná v Rožňavě

1918

28.10. byla vyhlášena Československá republika

1918

byl vydán zákon o osmihodinové pracovní směně

1919

7.4. nastal průval vod do měděného dolu ve Spišské Nové Vsi, zahynuli 3 havíři

1919

byl zřízen Státní geologický ústav

1919

byla zahájena těžba azbestu v Dobšiné na Slovensku

1919

byla zavedena osmihodinová pracovní směna v hornictví

1919

byla zrušena Bánská akademia v Banské Štiavnici

Údaje týkajúce sa územia Čiech nájdete na www.hornictvi.info

hornictvi.info