Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 banskoštiavnických dominánt - Nový zámok
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
22.10.2006

Táto zaujímavá a výrazná stavba sa vypína nad historickým jadrom nad juhozápadným vstupom do mesta. Nový zámok vznikol v rokoch 1564 – 1571 ako súčasť mestského opevnenia v ovzduší obáv z tureckých nájazdov. Jeho iný názov Panenský hrad sa odvodzuje od mena vrchu, na ktorom stojí (Frauenberg). Hornatý terén okolo Banskej Štiavnice neumožňoval vybudovanie súvislého opevnenia. Obrana mesta sa opierala len o vstupné brány na prístupových cestách a nesúvislé úseky hradieb s baštami (ich torzo sa zachovalo za budovou Kammerhofu).


Nový zámok. Foto: rs


Nový zámok. Foto: rs

Nový zámok teda nebol skutočný zámok, akési pohodlné sídlo, ale opevnená vojenská pozorovateľňa, súčasť siete tzv. vartoviek, strážnych bodov v oblasti stredoslovenských banských miest. Vďaka vhodnej polohe mala jeho posádka vizuálny kontakt s pozorovateľňou na vrchu Sitno a mohla prijímať signály o pohyboch tureckých vojsk v smere od Krupiny a Levíc.

Výsledkom práce renesančných staviteľov bola hranolová veža zakončená ihlanovou strechou, s dvoma polkruhovými baštami na rohoch. Bolo to jednoduché, ale pôsobivé riešenie, dobre zladené s obranným poslaním stavby. Fasády na všetkých štyroch stranách mali strieľne, obranné arkiere a pozorovacie otvory. Po zaniknutí tureckého nebezpečenstva stavbu doplnili o ďalšie dve bašty do súčasnej podoby. Stále slúžila ako pozorovateľňa a istý čas tu skladovali strelný prach, ktorý bol v tunajších baniach roku 1627 prvý raz na svete použitý na rozpojovanie horniny (neskôr zriadili Pracháreň, osobitnú budovu na skladovanie tejto výbušniny nad mestom pri ceste smerom na Levice).

Dnes sídli v Novom zámku Múzeum protitureckých bojov na Slovensku. Z okien najvyššieho podlažia je krásny výhľad na historické centrum mesta a na okolitú krajinu poznačenú stáročiami banskej činnosti.

Banská Štiavnica 7x7, Eleonóra Bujnová, Iveta Chovanová, Ľubomír Lužina, Ján Roháč, Irena Roháčová, Michal Šimkovic, 2003