Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 banskoštiavnických dominánt - Kalvária
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
20.11.2006

V polovici 18. storočia na západnej strane vrchu Scharffenberg vznikol podľa projektu jezuitského pátra Františka Pergera jedinečný stavebný a krajinársky komplex Kalvárie. Originálne zoskupenie 25 objektov, premyslene rozložených v malebnom prírodnom prostredí na svahu kopca vulkanického pôvodu, prepracované architektonické riešenie a jednotný ráz výzdoby sa zaslúžili o vznik mimoriadne harmonického celku s výnimočnou atmosférou.


Kalvária. Foto: rs

Štiavnická Kalvária je však osobitá aj svojou liturgickou koncepciou. Nekopíruje totiž tradičný model štrnástich zastavení krížovej cesty, ale stelesňuje scenár, ktorý je kombináciou výjavov zo života Ježiša a Panny Márie. Kaplnky a chrámy sú stvárnené v barokovom slohu, avšak až klasicisticky striedmo. Hore svahom obráteným k mestu plynulo stúpa symetricky rozložená zostava hlavných objektov: Dolný kostol, plastika Sedembolestnej Panny Márie, Sväté schody, kaplnka Ecce homo a Horný kostol.

Kaplnka Božieho hrobu je na východnej strane kopca. Svah lemujú kaplnky, vzájomne pospájané serpentínami chodníčkov. Chrámy Kalvárie sú architektonicky vyvážené a elegantné stavby, priam stvorené stať sa dominantami širšieho okolia. V kaplnkách sú umiestené drevené reliéfy, interiéry kostolov sú dekorované nástennými maľbami. Výmaľba sa pripisuje rakúskemu maliarovi Antonovi Schmidtovi. Kalvária bola obnovená na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia.

Banská Štiavnica 7x7, Eleonóra Bujnová, Iveta Chovanová, Ľubomír Lužina, Ján Roháč, Irena Roháčová, Michal Šimkovic, 2003