Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 významných banskoštiavničanov - Ján Gottfried Hellenbach
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
13.1.2007

Pozoruhodného Štiavničana Jána Gottfrieda Hellenbacha nám pri prechádzke Námestím sv. Trojice pripomína jeho dom, neskorší Banský súd (Berggericht), dnes jedna z budov múzea. Narodil sa roku 1659. Medicínu študoval na univerzite vo Wittenbergu a veru robil česť dobrému menu svojej alma mater, keď sa jeho lekárskej starostlivosti zveril aj sám cisár Leopold I.

Majetky, ktorými panovník ocenil služby doktora Hellenbacha, rozmnožili jeho zdedené bohatstvo a umožnili mu neskôr úspešne podnikať. Medzitým sa však stihol zblížiť s hlavným oponentom viedenského dvora a vodcom protihabsburského odboja uhorských stavov Františkom Rákocim II. Napokon ho aj liečil.

Z vôle svojho protektora sa stal roku 1703 správcom troch stredoslovenských banských komôr, baní, banských miest a kremnickej mincovne. Bolo to nanajvýš delikátna funkcia. Rákoci potreboval peniaze, veľa peňazí, a barón Hellenbach mu ich v Kremnici razil na tisíce... Lenže akých! Boli to neslávne známe „libertáše“, za ktoré sa nedalo takmer nič kúpiť.

Keď sa baníci proti tomu vzbúrili, doktor Hellenbach zabudol na Hippokratovu prísahu a vzburu dal mimoriadne krvavo potlačiť. Po porážke Rákociho povstania musel emigrovať do Poľska a vrátil sa až po amnestii roku 1711. Jeho banské podnikanie prekvitalo a barón Hellenbach sa v rodisku už pokojne dožil bezmála sedemdesiatich rokov.

Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003