Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 významných banskoštiavničanov - Anton Péch
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
13.2.2007

S menom Antona Pécha sa v Banskej Štiavnici môžete stretnúť prinajmenej dva razy. Napríklad v názve Péchovej ulice, na ktorej stojí budova tzv. starej nemocnice (v jej miestnostiach pred nedávnom objavili zaujímavé nástenné maľby) a oproti nej Skautský dom – stredisko slovenských skautov. Nuž a na štiavnickom tzv. panskom cintoríne, kde je pochovaný.

Lenže s jeho menom sa predovšetkým spája veľká modernizácia baníctva v tomto meste v druhej polovici 19. storočia. A vlastne aj jeho záchrana – ako skúsený banský riaditeľ totiž pochopil, že po poklese cien striebra na svetových trhoch treba hľadať nové možnosti. Jeho návrh sústrediť sa na ťažbu olovnato-zinkových rúd sa osvedčil.

Anton Péch pochádzal z Rumunska, narodil sa v Oradei roku 1822. Štiavnické strmé cesty a chodníčky spoznal už ako šestnásťročný študent na Banskej akadémii. Roku 1844 sa stal vedúcim banských závodov v banskoštiavnickom revíre. Neskôr mal možnosť poznatky a skúsenosti získavať po celej habsburskej ríši. Od roku 1873 ich dôkladne zúročil – bol 26 rokov banským riaditeľom v Banskej Štiavnici.

Spolupracoval na konštruovaní vŕtačiek a vŕtacích vozov, bol autorom zariadenia na zachytávanie ťažných klietok, ale aj tvorcom novej metódy spracovania banských máp, ktorá sa neskôr rozšírila aj za hranice Uhorska. Okrem toho zhromažďoval a spracúval materiály o dejinách baníctva v stredoslovenskej oblasti a vydal na túto tému tri historické diela (ďalšie vydal jeho vnuk roku 1967). Roku 1879 ho zvolili za člena korešpondenta Uhorskej akadémie vied. V Banskej Štiavnici žil aj po odchode do výslužby. Umrel roku 1895.

Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003