Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Stavebné pamiatky - Magurka - kostolík
zdroj: www.partizanskalupca.sk
pridané:
5.3.2008

Prvú drevenú kaplnku si baníci na Magurke vybudovali v roku 1798. No benedikovaná nebola ešte ani v roku 1825 a nemala taktiež žiadnu dotáciu. O jej údržbu sa preto starali miestni obyvatelia, vlastne celá obec. Ľudia sa tu schádzali na bohoslužby najmä vtedy, keď im nepriaznivé počasie nedovoľovali ísť do farského kostola v Liptovskej Lúžnej.

Zariadenie malej drevenej kaplnky tvoril malý oltár s obrazom svätého Klementa. Súčasťou zariadenia boli aj štyri drevené svietniky a štyri lavice. Kostolný riad tvorila kropenička a pohrebný kríž. V malej vežičke sa nachádzali dva zvony. Jeden, spiežový, s hmotnosťou 40 libier (asi 20 kg) a druhý, železný, s hmotnosťou 50 libier (asi 25 kg)


Kostolík na Magurke

Uhorský kráľovský banský úrad v Magurke požiadal 14. mája 1911 Slúžnovský úrad v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči o vydanie povolenia na stavbu rímsko-katolíckeho kostola v Magurke a zároveň predložil plány na stavbu. S výstavbou svätostánku súhlasil ešte v roku 1903 aj lesný komposesorát v Ľupči, ktorý na stavbu daroval pozemok s výmerou 200 štvorcových siah.

Stavebná technika mala byť kombinovaná, stavebným materiálom bol kameň a tehla, krov mal byť drevený, strecha pokrytá šindľom. V blízkosti zamýšľanej stavby neboli nijaké objekty. Stavebné práce viedol banský inžinier Jindřich Dvořák (Dvorzsák). So stavbou nakoniec súhlasil aj mestský úrad v Ľupči a tak bolo stavebné povolenie vydané 7. júla 1911. Kostolík bol dokončený v roku 1912 a zasvätený bol svätému Klementovi, patrónovi pôvodného dreveného kostolíka.

partizanskalupca.sk