Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Stavebné pamiatky - Partizánska (Nemecká) Ľupča - kostol sedembolestnej Panny Márie
zdroj: www.partizanskalupca.sk
pridané:
14.3.2008

Po získaní cirkevného privilégia od ostrihomského arcibiskupa r. 1263 mali Ľupčania vytvorené podmienky k osamostatneniu sa po stránke cirkevnej, čo sa však hneď nestalo. V roku 1263 postavili na severnom okraji obce malý kostol, dnes nesúci patrocínium Panny Márie.

Tento však asi nikdy neslúžil ako farský kostol, len ako kaplnka okolo ktorej sa pochovávalo. Okolo kostola začala vznikať aj nová Ľupča. Farským kostolom bol až do roku 1479, keď prestal kapacitne vyhovovať. Stavba je v súčasnosti jednoloďová s polygonálnym presbytériom, zaklenutým lunetovou klenbou. Zachoval sa gotický vchod do sakristie a pôvodný gotický portál s prútmi v ostení na južnej strane.

partizanskalupca.sk