Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Charles Lyell - zakladateľ modernej geológie
zdroj: www.wikipedia.org
pridané:
30.5.2009

Charles Lyell bol synom bohatého gentlemana, ktorý zdedil veľké majetky v Škótsku. Lyell išiel študovať na vysokú školu na Exeter College v Oxforde. Neskôr sa presťahoval do Londýna, kde sa plánoval stal obhajcom. Avšak pre jeho slabý zrak bolo toto povolanie nemožné, a tak sa obrátil na svoj skutočný záujem - vedy. Geológia sa čoskoro stala jeho silnou stránkou, a ako člen predstavenstva Geologickej spoločnosti sa zúčastnil živej diskusie v roku 1820, ako zosúladiť biblické povodne s geologickými nálezmi.

Lyell, rovnako ako Roderick Murchison a George Poulett Scrope sa stal otvoreným súperom diluviálnej pozície. Lyell je najslávnejšií pre svoj veľký geologický opus Princípy geológie, pokus vysvetliť zmeny zemského povrchu (3 časti 1830-33).

Lyell presadzoval to, čo William Whewell neskôr prezýval uniformitou pohľadu geológie. To predpokladá v prvom rade stálosť prírodných zákonov (za výnimku je považovaný pôvod nových druhov, ktorý bol ponechaný neurčitý). Predpokladal, že geologické javy ktoré postihli krajinu v minulosti boli presne tie ako vidíme aj dnes v činnosti (napr. erózia, sedimentácia, vulkanická činnosť, zemetrasenia atď.) Navyše je potrebné predpokladať, že tieto príčiny v rovnakej miere ako v minulosti budú vplývať aj dnes.

Lyell bol posadnutý dôsledkami evolučných teórií J.B.Lamarcka. Lyell sa domnieva, že ak by Lamarck mal pravdu potom náboženstvo by bol výmysel. Človek by bol jednoducho le "lepšia šelma" a morálne štruktúry spoločnosti by sa rozpadali na prach. A vyvrátenie Lamarckových teóriíi pokroku a vývoja sa stal ústrednou súčasťou jeho zásad. Avšak tým, že venuje takú rozsiahlu časť práce Lamarckovi, paradoxne sa Lamarckove názory stali lepšie známymi v anglicky hovoriacom svete. (Lamarckova evolučné práca nebola preložená do angličtiny do roku 1914.)

Lyell, jeho metódy a štýl výrazne ovplyvnil rad významných mužov vedy vo viktoriánskej Británii, snáď najviac známeho mladého Charlesa Darwina na ceste loďou Beagle. Najlepší prehľad Lyellových zásad je v práci Jima Secorda.

wikipedia.org