Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Žakýlsky hrad
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.6.2009

Žakýlsky hrad je jedným z najmenej známych hradov na Slovensku. Jeho ruiny – skôr už len slabo zachované pozostatky múrov a základov sa nachádzajú v lese neďaleko dedinky Podhorie severne od Banskej Štiavnice.

Hrad je zaujímavý svojou krátkou existenciou. Zvláštne je, že sa o ňom prakticky nevyskytujú písomné záznamy, o jeho obyvateľoch, majiteľoch a funkcii máme len kusé informácie. Zachovalá zmienka, pochádzajúca zo šestnásteho storočia sa už o ňom vyjadruje ako o zrúcanine.

Hrad má (mal) významnú strategickú polohu – je situovaný v blízkosti dopravných tepien spájajúcich významné mestá – Štiavnicu a Kremnicu s údolím Hrona. Predpokladá sa teda, že mal predovšetkým strážnu funkciu. Jedna verzia hovorí, že sa tu dočasne pri prevoze skladovali vyťažené kovy.

Podľa nálezov sa prvé osídlenie hradu datuje do 12–13. storočia a najväčšiu rozlohu dosiahol v 14-tom storočí. Hrad mal niekoľko častí, jeho centrom bola, ako bolo zvykom dobre opevnená veža. Okolo mal vybudovaných niekoľko „pásiem obrany“ s priekopami a múrmi. Hrad zanikol pravdepodobne v 16-tom storočí.

Väčšina ruín je dnes pokrytá porastom a pomerne ťažko identifikovateľná. Okolo hradu vedie turisticky značkovaná trasa. Modrá značka vychádza z obce Podhorie – časť Žakýl. Trasa vedie západne od hradného kopca. Zo Žakýla sa k pozostatkom hradu možno dostať za menej ako jednu hodinu chôdze.

Z prírodných zaujímavostí v okolí hradu spomenieme Žakýlske pleso - malé jazierko nachádzajúce sa severne od hradného návršia.

Obrázok: www.slovenskehrady.sk

zakyl


Zväčšiť mapu

rs