Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - morový stĺp
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
25.8.2009

Barokový morový stĺp postavený v rokoch 1759-1764 na mieste staršieho stĺpu z roku 1711 na pamiatku veľkej morovej epidémie z roku 1710. Stĺp navrhol sochár talianskeho pôvodu Dionýz Stanetti, ktorý vyhotovil aj všetky plastiky. Architektúru stĺpu podža Stanettiho návrhov vyhotovil kamenár Karol Holzknecht.

Stavbu stĺpu hradili mesto, banská komora a bratská pokladnica baníkov. Jednotlivých investorov symbolizujú kovové erby v hornej časti stĺpu.

Štiavnický morový stĺp, jeden z najväčších v strednej Európe, vyniká čistou baldachýnovou architektúrov z ryolitu z okolia Hliníka, ktorá vytvorila rámec pre umiestnenie sôch svätých pomocníkov, cirkevných patrónov sv. Jozefa a sv. Frantí?ka Xaverskeho, baníckych patrónok sv. Barbory a sv. Kataríny a ochrancov pred morovou epidémiou sv. Rocha, sv. Sebastiána a sv. Rozálie.

stlp
Morový stĺp

gymbs.sk/stiavnica