Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - radnica
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
22.9.2009

Ako prízemný domček existoval už v 14. storočí s menom STUBA PRAETORIANA alebo STUBA JUDICIS. Od tej doby bol v rokoch 1507 a 1679 upravený a rozšírený. Dnešný vzhľad dostal podľa projektu štiavnického murárskeho majstra Pirckera v rokoch 1787-88. Stavebný náklad činil 8444 florenov a 15 grajciarov.

V poradnej sieni mestského domu sa 22.októbra 1704 konal tzv. TRACTAT, t.j. zmierové pojednanie vojvodu Transsylvanie Františka Rakoczyho II. so zástupcami kráľa Leopolda I. Na traktáte boli prítomní aj vyslanci anglickej a holanskej vlády.

Z veže mestského domu oznamoval mestský turner začiatok trhu.

K budove radnice sa viažu aj dva z povestných siedmych štiavnických divov. Jedným z nich sú hodiny na veži, ktorých ručičky sú navzájom vymenené. Veľká ručička ukazuje hodiny a malá minúty. Dalším štiavnickým divom viažucim sa k radnici je samotne architektonické riešenie jej vchodu, ktorý nie je z priečelia ako by sa dalo očakávať, ale práve naopak, zo zadnej strany. Traduje sa, že je to tak preto, aby štiavničania nevedeli, kedy mestskí páni končili svoje porady a rozišli sa po okolitých krčmičkách, ktoré tiež neodmysliteľne patrili ku koloritu života v Banskej Štiavnici v minulosti rovnako ako aj dnes.

Pozorný návštevník si určite všimne pred vchodom do radnice viať okrem štátnej vlajky i vlajku UNESCO. Napravo od vchodu do radnice sa nachádza pamätná tabuľa s týmto nápisom:

"Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí boli 9. decembra 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ako potvrdenie ich výnimočnej kultúrnej hodnoty, ktorá si zasluhuje ochranu v prospech celého ľudstva!".

radnica
Radnica

gymbs.sk/stiavnica