Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Milan Rybársky - Kremnica
zdroj: Kremnické noviny 11/2009
pridané:
22.12.2009

Milan Rybársky začal pracovať v podniku Zbrojovka Vsetín, ale po roku sa vrátil domov a pracoval v Mincovni š.p. Kremnica až do odchodu na predčasný dôchodok v r. 1993. Po odchode do dôchodku sa mohol okrem povinnosti ako poslanec MsZ a práce v komisiách, venovať aj realizovaniu svojich záľub – projektov v prospech obyvateľov mesta Kremnica a matičnej činnosti.

Pripomenul bohatú matičnú činnosť MO MS v Kremnici, ale aj históriu vzniku Matice slovenskej od jej prvopočiatkov, ktorej zakladajúcimi členmi v r. 1863 boli z Kremnice Pavel Križko, Michal Lehotzký, Fraňo Šujanský. Okrem bohatej kultúrno osvetovej činnosti MO MS zabezpečil vybudovanie pomníka nad hrobom Langsfelda, odhalenie pamätných tabúľ Pavlovi Križkovi, Dr. Zechenterovi-Laskomerskému, J. C. Hronskému a Gustavovi Vodo- vi, vyhotovenie novej Jánovi Kollárovi a Jurajovi Langsfeldovi, pripomenutie si 100. výročia úmrtia Dr. Zechentera-Laskomerského a 160. výročia popravy Langsfelda. Z činnosti Rybárskeho pripomeniem aspoň významnejšie.

Najväčším projektom, ktorý realizoval bola obnova Krížovej cesty na Kalvárii v Kremnici v rokoch 1993 – 2007 zo sponzorských príspevkov. Obnova šiestich kaplniek a kostola sa hradila z fondov EÚ, zo spoločne podanej žiadosti s mestom Kremnica. Prvý raz v histórii Krížovej cesty sa mu podarilo dostavať aj chýbajúce dve kaplnky do úplnej Krížovej cesty.

Realizoval projekt Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti. Má aj iné aktivity napríklad: organizuje matičné podujatia, beh na Kalváriu, prezentoval Krížovú cestu na med- zinárodnom Kolokviu v Banskej Štiavnici, banícku činnosť v kremnickom rudnom revíri pri založení Slovenskej banskej cesty v Banskej Štiavnici.

Všetky aktivity robí bez nároku na odmenu. Jeho činnosť hodnotí aj Mesto Kremnica udelením ďakovného listu a pamätnej medaile a Matica slovenská udelením medaile Andreja Hlinku a Martina Rázusa.

kremnica.sk