Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Upálení pre vieru
zdroj: Evanjelický posol spod Tatier, 2007
pridané:
9.12.2010

Upáleniu farára Filipa Nikolaiho a rektora Jána Gregoriho v roku 1527 predchádzali dva protireformačné zákony. Prvý z roku 1523 požadoval, aby panovník všetkých luteránov, ich prívržencov "ako verejných bludárov a nepriateľov panny Márie potrestal na stratu hrdla a majetku."

Druhý z roku 1525 bol ešte krutejší. Podľa neho všetci luteráni mali byt z ríše vykorenení a kdekoľvek sa vyskytnú, "nech sú nielen cirkevnými, ale i svetskými osobami chytaní a upálení," V tom čase vypuklo v Banskej Bystrici banícke povstanie, ktoré sa šírilo aj do okolitých banských miest.

Baníci vystúpili proti vykorisťovaniu, stále nižším mzdám a horším životným podmienkam a dožadovali sa svojich práv. Palatín Uhorska Štefan Verböczy, úhlavný nepriateľ reformácie, bol poverený vyšetriť príčinu baníckych nepokojov a vzbury proti vrchnosti. Našiel ju v tom, že kazatelia v banských mestách šíriaci reformačné myšlienky podnecujú baníkov k vzburám. K nim údajne patril aj ľubietovský farár Filip Nikolai, preto kráľovskí komisári vyslali vojsko, aby ho zlapali.

Na radu cirkevníkov sa však ukryl v Starých Horách a tak namiesto neho v Ľubietovej zlapali rektora lána Gregoriho a šesť členov magistrátu. Spútaných ich odviezli do Zvolena a žiadali ich, aby sa vzdali svojej viery.

Kedže sa nedali prehovoriť ani zastrašiť, na zvolenskom námestí 22. augusta 1527 upálili rektora Gregoriho a ostatným pohrozili, že ich čaká to isté, ak neprezradia, kde sa ukrýva ich farár. Medzitým sa Filip Nikolai vrátil z úkrytu a dostal sa do rúk nepriateľov. Upálili ho 24. augusta pod dobronivským zámkom patriacim palatínovi.


Ľubietová

Evanjelický posol spod Tatier, 2007