Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Lavondorium v Španej Doline
zdroj: http://www.slovenskabanskacesta.sk
pridané:
22.11.2011

Lavondorium (dnes je tu umiestnený obchod, sála a banícka krčma). Budova ktorej pravé krídlo prestavané Holanďanom de Wittom na technické účely, miestnosti so žľabmi po obvode, určenými na sedimentáciu "zelenej farby". Po neúspešnom pokuse budova opäť patrila banskej správe. Boli tu kancelária pisárov, zasadačka a skúšobňa "krvnatosti" rudy i špitál.

Viac: http://www.slovenskabanskacesta.sk/centra_spania2.htm

407
Budova dnes

404
Budova pred rokmi

407
Plán stavby

http://www.slovenskabanskacesta.sk