Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Európska odborná verejnosť a jej záujem o Španiu Dolinu
zdroj: http://www.slovenskabanskacesta.sk
pridané:
6.2.2011

Georgius Agricola ("O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme") - jeho informátorom bol J. Dernschwam, faktor fuggerovskej spoločnosti v Banskej Bystrici.

John Batista Merin (angl.lekár) - skúmal škodlivosť "opotrebovaného" vzduchu na zdravie baníkov, zaujímal sa o vitriolové/cementačné vody.

Isaac Newton (fyzik a experimentálny chemik), radil sirovi Astonovi z Cambridge, aby sa zaujímal na svojej ceste po Európe o proces pretvárania železa na meď.

Ján Gottfried Becker (kodaňský lekár) - prišiel študovať amalgamáciu a vitriolové/cementačné vody.

Edward Brown (pôvodne osobný lekár Karola II., neskôr riaditeľ londýnskej nemocnice sv. Bertalana), podnikol študijnú cestu po Európe. Na Š.D. opísal vitriolové vody: biele, zelené, belasé a jasnočervené.

Luigi Fernardo Marsigli (gróf, člen francúzskej akadémie vied a Kráľovskej učenej spoločnosti). Na Š.D. sa taktiež zaujímal o vitriolové/cementačné vody. Diela: Mineralogická mapa Horného Uhorska, názorné rytiny so schémami šácht a štôlní v Š.D. a B.Š.

František Ernest Brückman (nemecký polyhistor) zaujímal sa o montanistiku, mineralógiu a tradične vitriolové/cementačné vody.

Viac: http://www.slovenskabanskacesta.sk/centra_spania1.htm

417
Luigi Fernardo Marsigli

http://www.slovenskabanskacesta.sk