Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - parčík
zdroj: http://www.slovenskabanskacesta.sk
pridané:
9.4.2012

Parčík - povodne tu stáli budovy skladu a triediarne rudy. Každý mesiac sa vytriedená ruda preberala pod prísnym dohľadom banského inšpektora alebo správcu a hutného šafára či taviča zo Starých Hôr. Naloženú rudu na vozy potom furmani viezli do jednej z hút: na Staré Hory, do Banskej Bystrice, Moštenice alebo Tajova.

Viac: http://www.slovenskabanskacesta.sk/centra_spania2.htm

425
Parčík. Foto: rs

http://www.slovenskabanskacesta.sk