Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Drnava
zdroj: http://www.slovensky-kras.eu/svk/strediska/drnava.php
pridané:
4.12.2012

Vznikla ako bánska osada v 13.-14. storočí, spomína sa v roku 1364. Pôvodne patrila hradnému panstvu Turňa, v novoveku Bebekovcom a Andrássyovcom. V 18. storočí vznikli v obci železiarske podniky. Začiatkom 19. storočia pracovali 4. slovenské pece a 4 hámre, namiesto ktorých tu Andrássyovci postavili v roku 1821 vysokú pec. V 1852 tu vybudovali ďalšiu vysokú pec a aj železiareň, ktorá patrila v polovici 19. storočia medzi najvýznamnejším v Uhorsku. Prestala pracovať začiatkom 20. storočia. Obyvatelia pracovali v miestných baniach a v železiarniach.

Železiareň je známa aj tým, že sa tu vyrobili i niektoré dielce Szécsényiho reťazového mostu v Budapešti a koľajnice na železničnú trať Bánréve – Dobšiná. Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu pri Drnave sa koncentrovala na žilu Štefan, Anton a Piatkový potok a v Drnave na žilu Dionýz.

Po roku 1942 sa dedičná štôlňa Dionýz v Drnave spojila úzkokoľajovou železnicou s ložiskom na Malom vrchu, odkiaľ sa na dopravu rudy do úpravní v Rožňavskej bani vybudovala 7,5 km dlhá lanovková dráha.

Viac: http://www.slovensky-kras.eu/svk/strediska/drnava.php

http://www.slovensky-kras.eu/svk/strediska/drnava.php