Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Alexander Žabka
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
9.12.2012

Absolvoval gymnázium a Obchodní akademii v Banské Bystrici (1946). Jednalo se o řídíciho pracovníka výzkumu ložisek cementárenských a nerostných surovin v různých státech světa. Vykonal průzkum surovin výroby bílého cementu na Slovensku. Je autorem zprávy „Možnosti výstavby cementárne v širšom okolí Banskej Bystrice“ (česky Možnosti výstavby cementárny v širším okolí Banské Bystrice) (1950).

Autor zprávy Základní geologický výskum ložiska cementárenských surovin Banská Bystrica (1958). Jeho práce, závěrečné zprávy a posudky jsou uloženy v genofondu GS SR v Bratislavě. Byl také členem expertních a odborných komisí.

http://cs.wikipedia.org