Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Jozef Karol Hell
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
1.4.2013

Jozef Karol Hell, (*15. máj 1713, Banská Štiavnica-Vindšachta – † 11. marec 1789, Banská Štiavnica) bol slovenský strojmajster, vynálezca, významný konštruktér banských čerpacích strojov. Narodil sa 15. mája 1713 v Banskej Štiavnici, časť Vindšachta (dnes Štiavnické Bane). Po absolvovaní školy sa učil u otca M. K. Hella stavbu a údržbu čerpacích a dopravných banských strojov. Roku 1737 začal študovať na banskej škole mechaniku a hydrauliku u profesora Samuela Mikovíniho. Už o rok bol pomocníkom svojho otca a od r. 1744 strojmajstrom, po smrti svojho otca hlavným strojmajstrom erárnych baní v Banskej Štiavnici. Zomrel 11. marca 1789 v Banskej Štiavnici.

Vynálezy, prvenstvá

1736 – vahadlový čerpací stroj
1738 – drevený vahadlový čerpací stroj, ktorý za minútu odčerpal takmer 200 litrov vody do výšky 80 metrov (sústava dvoch nad sebou, voda odtekajúca z prvého poháňala druhý stroj na cyklické zdvíhanie čerpacieho dvojtyčia). Tieto dômyselné čerpacie stroje, dovtedy vo svete neznáme, spoľahlivo pracovali štyri roky v štiavnickej bani Sieglisberg a odčerpávali banské vody až z hĺbky 162 metrov.
1744 – predložil návrh na postavenie vodostĺpcového čerpacieho stroja
1749 – vodostĺpcový čerpací stroj v šachte Leopold (životnosť vyše 60 rokov – roku 1770 bolo v prevádzke už osem Hellových strojov, ktorými sa zapísal do dejín svetovej techniky)
1753 dokončil v šachte Amália stavbu svojho ďalšieho vynálezu, vzdušného čerpacieho stroja
1758 postavil pri šachte Königsegg ohňový čerpací stroj vlastnej konštrukcie

Hell skonštruoval aj zariadenie na čistenie vzduchu v baniach a na vháňanie čerstvého vzduchu do podzemných hĺbok. Všetky tieto revolučné zmeny podstatne zlepšili pracovné i sociálne pomery baníkov a, prirodzene, prejavili sa aj vo výnosoch baní. A tak Jozef Karol Hell ako vrchný strojmajster spolu s profesorom Samuelom Mikovínim dovŕšili mechanizáciu banských pohonov a prenikavo sa zaslúžili o rozvoj štiavnického baníctva.[2]

Ocenenia – Pamätné mince NBS

Pamätná zlata minca v nominálnej hodnote 5000 Sk – na líci je vyobrazený atmosferický parný stroj, ktorý postavil Jozef Karol Hell na odvodňovanie baní.
Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk – vyobrazený banský vodoťažný vahadlový stroj, ktorý skonštruoval Jozef Karol Hell a postavili ho r. 1738 na šachte Siegliesberg.

461
Stroj J.K.Hella - nákres

http://sk.wikipedia.org