Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kunešov
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
31.10.2013

Kunešov (nem. Kuneschhau) je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Je jednou z obcí na Slovensku, kde dodnes žije nemecká menšina. Listina o založení obce z roku hovorí o udelení dedičného richtárstva Wernerovi de Potska kremnickým komorským grófom magistrom Leopoldom v roku 1342, pri čom nazýva obec "villa sancti Michaelis". V roku 1429 bol Kunešov spolu s viacerými obcami predaný mestu Kremnica. Dom dedičného richtára je podnes nazývaný „beim Kretsch“ (poum Kretsch).

Počas druhej svetovej vojny sa v obci utvorila skupina nemeckých antifašistov. Neskôr počas SNP i partizánsky oddiel pod vedením Gejzu Lacka. Nacistické vojská obec 2. apríla 1945 za pomoc partizánom vypálili, zhorelo 198 domov a hospodárskych stavieb. Celkovo počas vojny zahynulo 72 obyvateľov obce. Niektorí nemeckí obyvatelia obce sa vďaka svojim zásluhám v boji proti nacizmu vyhli deportácii, ktorá na základe benešovych dekrétov postihla väčšinu ostatného nemeckého obyvateľstva Československa. Väčšina obyvateľov bola však z obce deportovaná.


Mapa

http://sk.wikipedia.org