Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ludovika shaft in Spania Dolina - a look back
zdroj: https://www.youtube.com
pridané:
14.4.2014

Ludovika shaft in Spania Dolina - a look back. Video.

https://www.youtube.com