Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kostol sv. Márie Magdalény - Ľubietová
zdroj: http://www.lubietova.sk
pridané:
23.11.2014

Pôvodný kostol sv. Márie Magdalény sa spomína zo 14. storočia. Svedčí o tom správa vizitátora Narayho: " V roku 1520 bol konsekrovaný kostol sv. Márie Magdalény v Ľubietovej spolu s kaplnkou sv. Anny, pripojenej zo severnej strany kostola..." Kostol stojí na severnej stráni nad obcou Ľubietová. Obohnaný je múrom, ktorý je miestami značne poškodený. Okolo kostola bol cintorín. Kostol bol zrejme postavený na základoch staršieho gotického kostola. Naznačuje to aj gotický vstupný portál a stopy po zväčšovaní okenných otvorov. Kostol pôsobí majestátnym dojmom. Je postavený v barokovom slohu. Je dlhý 28 m, široký 11 m a vysoký 11 m. Ide o jednoloďovú stavbu. Loď kostola je obdĺžniková.

Viac: http://www.lubietova.sk/kostol-sv-marie-magdaleny.phtml?id3=23487

http://www.lubietova.sk