Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Důlní vozík
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
14.1.2015

Důlní vozík, slangově hunt, je dopravní prostředek, specializované kolejové vozidlo. Je to otevřený vozík, který se používá pro dopravu materiálu v dole nebo v lomu. Tažen nebo tlačen může být jak lidmi, tak důlními lokomotivami, v dřívějších dobách se pro jeho pohon používali i malí důlní koně. Důlní vozík se vyznačuje tím, že oproti jiným kolejovým vozidlům má kolečka velmi blízko u sebe v nejmenší vzdálenosti pod těžištěm (malý rozvor). To umožňuje při vykolejení i plného vozíku jeho nahození zpět na koleje při využití jen lidské síly, případně jednoduché páky. To dokáže udělat i jen jediný horník, pokud má sílu a zkušenost.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFln%C3%AD_voz%C3%ADk

http://cs.wikipedia.org