Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Synagóga v Banskej Štiavnici
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
27.2.2016

Synagóga v Banskej Štiavnici bola postavená v roku 1893. Nachádza sa na Novozámockej 5 v Banskej Štiavnici. Samotnú synagógu tvorí predsieň a hlavná sieň. Budova bola pravdepodobne vytvorená už v období gotiky a neskôr bola prestavaná na renesančný štýl a až v 19. storočí sa začala po úprave využívať na sakrálne účely. Samotnú prestavbu financovala tamojšia židovská obec. V roku 1941 bola sakrálna činnosť v tejto stavbe pozastavená a od 50. rokov 20. storočia tam pôsobila klampiarska dielňa a neskôr aj autoškola. V súčasnosti patrí do mestskej rezervácie Banskej Štiavnice a je zapísaná aj do zoznamu UNESCO ako aj do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Synag%C3%B3ga_v_Banskej_%C5%A0tiavnici

Banská Štiavnica synagogue

https://sk.wikipedia.org