Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kremnica pred prvou svetovou vojnou II. (fotografie)
zdroj: http://www.regionalnedejiny.sk
pridané:
10.9.2016

V prvej polovici 19. storočia sa mesto dostalo do ťažkej krízy v súvislosti s prerušením banskej činnosti. Tú sa podarilo zastaviť vďaka lesnému hospodárstvu, zastavil sa odliv obyvateľstva, dobudovali sa školy, vodovod a ďalšia infraštruktúra. Veľkou vzpruhou pre chod mesta bolo dokončenie železnice Vrútky – Hronská Dúbrava v rokoch 1869-72. Pri železnici vyrástli nové štvrte...

Viac: http://www.regionalnedejiny.sk/?p=13358

http://www.regionalnedejiny.sk