Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Zlatá Idka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.12.2016

Zlatá Idka (v minulosti Zlatá Ida, německy Goldeidau, Goldidka, Guldeneidten, maďarsky Aranyidka, Aranyida) je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie v Košickém kraji.

První historická zmínka o obci je z roku 1349, kdy jí bylo uděleno horní právo a Zlatá Idka byla uvedena jako obec s rychtářem a s královským dolem na těžbu zlata a stříbra. Zlato se rýžovalo také v potoce Ida. Vytěžený drahý kov byl používán pro ražbu mincí. Historie obce se odráží také v jejím znaku, v jehož středu jsou dvě překřížená hornická kladiva. Šestisetletá historie hornictví ve Zlaté Idce skončila v roce 1939.

Obec tvořilo několik menších osad, které vznikly při jednotlivých dolech a zařízeních na úpravu vytěžené rudy (například osady Rieka, Koncu Vieska, Hutná či Brajnerka) . Do 21. století se dochovalo pět místních částí obce: Rieka, Valal, Koncuveské, Veské a Skalka.

Zlatou Idku tvoří osady, které se nacházejí v údolí řeky Idy mezi vrcholy Volovských vrchů Kojšovská hoľa (1246 m n. m.) a Okrúhla (1089 m n. m.) v geomorfologickém podcelku Kojšovská hoľa na severu a Kobylia hora (882 m n. m.) na jihu. Obcí protéká řeka Ida, která se o 7 km díle na východ poblíž Hýľova vlévá do vodní nádrže Bukovec.

Památky

Zvonice - v místní části Rieka se nachází zvonice, někdy též nesprávně označovaná jako klopačka. Zvonice byla postavena v roce 1823 v období výstavby hutě na zpracování stříbrných rud. Zvonice je zapsaná v Ústředním seznamu slovenských památek pod evidenčním číslem 4387. Zvonice je ve vlastnictví obce a je v ní zřízeno místní muzeum.

Štola Breuner (slovensky Štôlňa Breuner) - byla založena ve 40. letech 19. století v nadmořské výšce 630 metrů poblíž dolinky Sandrová. Štola je zapsaná pod evidenčním číslem 4388 na Ústředním seznamu památek Slovenské republiky.

Budova báňské správy (později hostinec) - barokní objekt, který byl vybudován v roce 1767 v místní části Rieka.

V okolí Zlaté Idky se nacházejí četné další připomínky její hornické minulosti - jsou to například antropogenní útvary (rýžoviště, sejpy) na březích Idy, dále haldy a pozůstatky některých provozních objektů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_Idka

Zlata Idka Kostol Všetkých svätých 2

https://cs.wikipedia.org