Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Rudňany - história
zdroj: http://www.e-obce.sk
pridané:
6.3.2017

Obec sa spomína v roku 1360 ako Kuffurbah, z roku 1920 ako Koterbachy, z roku 1948 ako Rudňany, maďarsky Kotterbach, Ötösbánya. V 16.-17. storočí bola osadou. Ťažilo sa tu striebro, meď a ortuť. V roku 1787 mala 33 domov a187 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 416 obyvateľov. V 18. storočí sa majitelia baní združili do Spolku hornouhorských ťažiarov. Koncom 19. storočia medené bane upadali, z obce sa v rokoch 1880-1890 vysťahovali mnohí baníci. V roku1895 začalo Vítkovické banícke a hutnícke ťažiarstvo dolovať železnú rudu a zmodernizovalo bane. Rudňany sa stali jedným z najväčších producentov ortuti v štáte. Aj po roku 1918 obyvatelia pracovali v miestnych baniach a úpravni rúd.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

Viac: http://www.e-obce.sk/obec/rudnany/2-historia.html

http://www.e-obce.sk