Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Vaľkovňa
zdroj: http://www.obecvalkovna.szm.com
pridané:
31.5.2018

Leží v údolí Hrona po oboch stranách rieky Hron na hlavnej trase Brezno - Červená Skala. Obec tvoria štyri osady: Nová Maša, Švábolka, Vaľkovňa a Zlatno. Tieto osady v minulosti patrili pod obec Šumiac. V roku 1954 sa osamostatnili. Pôvod a názov jednotlivých osád...

Viac: http://www.obecvalkovna.szm.com/historia_obce_valkovna.html

http://www.obecvalkovna.szm.com