Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina 2018 - Zostup z haldy Maximilián do Španej Doliny
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
27.7.2019

Schádzame strmým chodníkom do úzkej dolinky so starými lipami, ktoré majú vraj až 200 rokov. Boli vysadené na hranici banského revíru. Popri bielej "kaplnôčke" prejdeme k šachte Ferdinand a do Španej Doliny.

Fotogaléria...


Staré lipy na hranici banského revíru

rs