Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Staré Hory - bane a huty
zdroj: http://haliar.sk
pridané:
28.10.2021

Počiatky hutníctva na Starých Horách a v okolí sa viažu k banskej činnosti z čias pred Turzovsko - Fugerovskej éry. V súpise Banskobystrického mediarskeho podniku...

Viac: https://http://haliar.sk/index.php?p=1_35_Stare-Hory-bane-a-huty

http://haliar.sk