Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Jelenec, Prašnica, Valentová a Rybô
zdroj: http://haliar.sk
pridané:
12.11.2021

Prvá zmienka o osade Jelenec je z roku 1526, kedy sa v inventári Banskobystrického mediarskeho podniku je spomína huta - hutten...

Viac: http://haliar.sk/index.php?p=1_36_Jelenec-Pra-nica-Valentova-a-Rybo

http://haliar.sk