Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Banský náučný chodník - Nová Baňa
zdroj: https://www.novabana.sk
pridané:
3.1.2022

Trasa náučného chodníka vedie popri najvýznamnejších bansko-technických a historických pamiatkach súvisiacich s ťažbou drahokovových rúd v Novej Bani. Chodník je rozdelený na dva historicko-tematické okruhy...

Viac: http://stolne.novabana.sk/sk/

https://www.novabana.sk