Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Banský skanzen a Štôlňa Jozef
zdroj: https://www.gelnica.sk/bansky-skanzen-a-stolna-jozef.html
pridané:
11.8.2022

Vysunutá expozícia Baníckeho múzea...

Viac: https://www.gelnica.sk/bansky-skanzen-a-stolna-jozef.html

https://www.gelnica.sk/bansky-skanzen-a-stolna-jozef.html