Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Merník - história obce
zdroj: http://www.obecmernik.sk
pridané:
6.12.2022

Na konci úzkeho údolia zvanom „Potkanova debra“, ústiaceho do údolia potoka Čičavky sa nachádzalo ložisko ortuťovej rudy – rumelky. Prvé ťažobné práce...

Viac: http://www.obecmernik.sk/obec-so/historia-obce

http://www.obecmernik.sk