Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Z histórie Španej Doliny
zdroj: https://www.spaniadolina.sk
pridané:
9.1.2023

Špania Dolina leží 11 km severne od Banskej Bystrice, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 728 m. Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Tento údaj sa nedá historicky overiť, je však nepochybné, že ruda sa tu dobývala dávno predtým. Archeologické nálezy potvrdzujú dobývanie rudy už v eneolite.

Viac: https://www.spaniadolina.sk/obec/cestovny-ruch/z-historie-spanej-doliny/

Špania Dolina - panoráma 2019
Foto: rs

https://www.spaniadolina.sk