Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Etelka huta
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
17.3.2023

Etelka huta, významná industriálna pamiatka. Ide o vysokú pec, ktorú vybudoval v roku 1867 gróf Emanuel Andráši. Je pomenovaná po jeho matke, Etelke Sapári. Huta fungovala do roku 1907. V súčasnosti sa uvažuje o zriadení baníckej expozície v areáli huty.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEn%C3%A1_Slan%C3%A1

Huta Etelka (1)

https://sk.wikipedia.org