Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Štefultov
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
19.5.2023

V minulosti to bola samostatná obec. Prvá písomná zmienka je v listine z roku 1514. Nachádza sa v nej vyústenie štôlne Bieber kde bol prvýkrát na svete použitý strelný prach na odstrel hornín a taktiež niekoľko kutacích štôlni. V jednej z nich (pod kultúrnym domom) je veľmi zaujímavý úkaz – ľadové stalaktity počas zimného obdobia.

V roku 1960 bol Štefultov spojený s obcou Sitnianska do jednej obce s názvom Podsitnianska. Obe bývalé obce sú mestskými časťami Banskej Štiavnice a od seba sa delia len potokom. Štefultov sa však od stredoveku vyvíjal ako súčasť mesta Banská Štiavnica a mal aj svojho štvrťmajstra. Systém štvrtí sa zachoval do roku 1980. Na rozdiel od Sitnianskej Štefultov nebol poddanská obec a miesto pôvodného poľnohospodárstva narástol význam baníctva a úpravníctva. Od roku 1784 existuje štefultovská farnosť.

V Štefultove sa nachádzajú štyri dedičné štôlne:

Horná Bieberova (najvýznamnejšia, dĺžka 5 670 m, nazvaná po zámožnej rodine)
Kornberg (prvá zmienka 1584
Matej (od 1587)
Ondrej (od roku 1612)

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefultov

ob

https://sk.wikipedia.org