Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Putikov vŕšok (Nová Baňa)
zdroj:
www.ig.cas.cz
pridané:
22.12.2005

Vulkán Putikov vŕšok je nejmladší vulkán v Západních Karpatech a v celé střední Evropě. Je budován nefelinickým bazanitem. Černá až šedočerná barva, kompaktní struktura, vyrostlice zeleného amfibolu, černého pyroxenu, nazelenalého olivínu a lesklých jehlic živce. Základní hmotu tvoří sodno-vápenatý živec, olivín, pyroxen, rudný pigment a nefelín. Analcim a vulkanické sklo se vyskytují jen v nepatrném množství.

Vulkán Putikov vŕšok náleží k projevům alkalického bazaltového vulkanismu, nacházejícího se v blízkosti Nové Bane v západní části Štiavnických vrchů. Vulkanickou činností vznikl sopečný kužel, lávový proud a pseudokrátery. Vývoj kuželu provázel výlev lávy.

Láva se pohybovala od kuželu ve směru původní Chválenské doliny na sever k řece Hron v délce asi 3,2 km. Čelo lávových proudů se dnes nachází na východním okraji Nové Bane. Lávové proudy v této oblasti spočívají na terasových sedimentech Hronu. Styk lávy se zvodnělými terasovými sedimenty zapříčinil vznik pseudokráterů - t.j. druhotných kuželů malých rozměrů. Lávové proudy jsou charakteristické blokovitě- deskovitě-lavicovitou odlučností. Lávy mají masivní charakter a jsou typu Aa.

Vek: čtvrtohory, pleistocén, 102 000 ± 11 000 let

ig.cas.cz