Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Co jsou to zkameněliny a jak vznikají
zdroj: www.gweb.cz
pridané:
13.3.2006

V tomto článku se seznámíme s procesem fosilizace - jedná se o velmi náhodný jev díky němuž i dnes nalézáme pozůstaky organismů staré stovky milionů let.

Fosilie neboli zkamenělina je zbytek, otisk či stopa uhynulého živočicha uchovaná v sedimentu. Aby mohl být nález za zkamenělinu považován musí splňovat určité podmínky:

1. Musí být důkazem existence organismu vyjma chemozkamenělin (např. ropa).

2. Musí přinášet informaci o morfologii organismu byť vádní jako např stopy či výkaly

3. Musí být alespoň jednu geologickou dobu stará. To znamená že zkamenělina nesmí být recentní (ze současné doby). Recent se bere od konce poslední doby ledové což bylo před 10 000 lety.

4. Nesmí být vytvořena lidskou rukou.

Zde si ještě povíme něco o některých specifických typech zkamenělin:

Ichnofosilie jsou stopy po organismech zachované v sedimentu, které pomáhají určit stáří, hloubku a další informace o prostředí, ve kterém sediment vznikal. Zvláště důležité jsou tam kde chybí klasické zkameněliny (body fossils). Důležité je, že jsou narozdíl od organismů nepřemístitelné a vypovídají tak o podmínkách přímo na místě. V současné době se dělí do 7 skupin: stopy po lezení, odpočívání, útěku, bydlení, požírání, kultivaci a stopy po pasení. Ichnofosiliemi se zabývá paleoichnologie.

Koprolity jsou fosilizované exkrementy.

Pravé zkameněliny jsou vzácné, zvláště ve starších sedimentech. Jedná se o nepřeměněné zbytky organismů. Klasické zkaměněliny např. trilobiti nejsou pravé protože z jeho schránky se nezachovalo vůbec nic, protože jeho schránka byla nahrazena minerály, které zachovali její původní tvar schránky. Mezi pravé zkameněliny můřeme žařadit např. žraločí zuby z druhohorních sedimentů či populární mamuty zamrzlé v ledu.

A nakonec si povíme jak běžná zkamenělina vzniká. Ukážeme si proces fosilizace trilobita:

Úmrtí - trilobit po úmrtí na dně moře. Začínají se rozkládat měkké orgány.

Překrytí sedimentem - po uhynutí je pomalu pohřbíván sedimentem.

Mineralizace - množství sedimentu nad trilobitem stále vzrůstá a i schránka se začíná rozkládat ale jak pomalu ubývá je nahrazována jinými minerály

Za miliony let je zkamenělina již mineralizovaná a i měkký sediment, který byl dříve na dně se změnil v pevnou horinu.

Eroze - nakonec eroze odkryje vrstvy se zkamenělým trilobitem.

Pak už stačí jen štěstí a trilobita nalézt.

Na závěr je však nutno poznamenat že zdaleka ne každý organismus se v podobě zkameněliny může zachovat. K tomu je nutná souhra určitých podmínek (ty jsou však mimo rozsah tohoto článku).

gweb.cz