Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Zlato
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
6.6.2006

Je len málo minerálov. ktoré tak dávno a v takom obrovskom rozsahu ovplyvnili vývoj ľudskej spoločnosti. Pre svoju peknú žltú (arbu a výskyt v nánosoch riek zlato oddávna pútalo pozornosť človeka. Bolo meradlom ľudského bohatstva, ale aj príčinou ľudského utrpenia. Chemickým zložením je zlato prvok — Au. V prírodnom zlate sa vyskytujú ako prímesi aj iné kovy. Najobvyklejšie je to striebro v množstve od 4 do 15 % i viac. Ak obsahuje zlato vyše 20 % Ag. prechádza v tzv. elektrum. Zlato môže obsahovať v množstve do niekoľko % i Fe, niekedy Cu, Bi a iné kovy. Rýdzosť zlata sa vyjadruje v karátoch (1 karát = 0,2 g). Jediné prírodné zlúčeniny tvorí zlato s telúrom — teluridy zlata. Nevytvára sírniky, ale býva len jemne rozptýlené v niektorých sírnikoch (napríklad pyrite, arzenopyrite a ďalších).


Zlato s antimonitom - Magurka

Zlato kryštalizuje v kubickej sústave. Pekné kryštály zlata sú zriedkavé. Najznámejšie sú z Rumunska a z Uralu, z ČSSR z náleziska Krepice. Obyčajne je to oktaéder alebo dvanásťsten kosoštvorcový a len veľmi zriedkavo kocka. Vytvára aj dvojčatné zrasty, dendrity, sieťovité doštičky, šupinky, lístky a pliešky. Zlato sa najčastejšie vyskytuje v podobe zŕn rozličných veľkosti (makroskopických uzavrenín. Uzavretých v kremennej alebo rudnej žilovine). V riečnych náplavoch sa nachádzajú okruhliačiky zlata rozmanitých tvarov a veľkosti. od niekoľkých gramov do desiatok kilogramov. Nazývajú sa tiež samorodky alebo nugety.

Farba zlata je kovovožltá a je tým sýtejšia, čím je zlato čistejšie. Je veľmi kujné a ťažné, má nízku tvrdosť (2,5—3). Lesk má kovový. Je výborný vodič tepla a elektriny. Má vysokú mernú hmotnosť (15,6). Charakteristická je pre stálosť na vzduchu (neoxiduje) a odolnosť voči kyselinám. Rozpúšťa sa len v lúčavke krárovskej.

Ložiská zlata sú primárne (obyčajne hydrotermálne zlatonosné žily) a sekundárne, rozsypové (náplavy).

Popri starších slovenských náleziskách,ako Zlatá Idka pri Košiciach a Magurka, kde je zlato v zlatonosnom antimonite alebo v ňom vytvára plieškové útvary, ešte donedávna sa ťažilo na našom na zlato najbohatšom ložisku v Kremnici. Tu sa vyskytuje v zlatonosných kremenných žilách s pyritom. Zriedkavo sa našiel aj telurid zlata — sylvanit. Ako vedľajší produkt sa získava pri spracúvaní polymetalických rúd v Banskej Štiavnici, Hodruši a podobne. Každý väčší makroskopický nález je mineralogicky dôležitý, o jeho záchranu sa musí spoločnosť postarať. Je len pochopiteľné, že nálezy plieškov, nugetov, ktorých veľkosť možno merať na cm, zvyšujú významnosť nálezu. Za nálezy mimoriadneho významu možno pokladať ukážky kryštalovaného zlata (kubická sústava) i osobitného usporiadania lamiel zlata do formy kríčkov, sieťok a podobne. Celkom zriedkavo sa našli takéto ukážky i na ložisku v Kremnici.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972