Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2017: Veľká Fatra - Majerova skala
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
30.9.2022

Skalnavý vrchol nad Starými Horami. Typická troska "chočského príkrovu".

2017 Veľká Fatra - Majerova skala

rs