Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2017: Veľká Fatra - slieňovec
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.11.2022

Slieňovec je charakteristickou horninou krížňanského príkrovu. Foto z Krížnej.

GPS: https://mapy.dennikn.sk/?x=19.07014&y=48.87694&ref=permalink

2017 Veľká Fatra - slieňovec

rs