Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2017: Odkryvy vo vrstvách vápencov pri Liptovskej Osade (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.2.2023

Pod Liptovskou Osadou sa údolie rozširuje - vytvára plochú nivu. Atraktívne sú zachovalé povstalecké pevnostné objekty (SNP) - bunker, násyp. Ostali prístupné pre verejnosť, sú tu inštalované aj náučné tabule.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9568&mlon=19.2606#map=16/48.9568/19.2606

Liptovská Osada 2017 7


Liptovská Osada 2017 8


Liptovská Osada 2017 9


Liptovská Osada 2017 10


Liptovská Osada 2017 11

1. časť    2. časť    3. časť