Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2009: Donovaly - oporný múr - fotogaléria
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.3.2023

V kamennom obložení donovalských oporných múrov nájdeme dve prevládajúce horniny. V najväčšej miere sa uplatnil svetloružový až takmer červený ryolit. Plocha ryolitového múra je rozdelená na niekoľko vodorovných pásov tenkými vrstvami z tmavej vulkanickej horniny - bazaltu.

Predpokladám, že obe horniny majú náš, slovenský pôvod. Ryolit je veľmi podobný hornine ťaženej v okolí Žiaru nad Hronom a Žarnovice, takže jeho pôvod treba hľadať zrejme kdesi tam. Pôvod čadiča si uhádnuť netrúfam. Na moje potešenie už zbežná prehliadka tejto „vysunutej“ lokality priniesla potešiteľné výsledky.

Ryolit je vulkanická hornina s vysokým obsahom oxidu kremičitého. Takéto vyvrelé horniny nazývame aj kyslé. Je to v podstate výlevná alternatíva žuly. Skladá sa teda z kremeňa, živcov a sľudy (biotitu). Donovalský ryolit má hlavne ružovú farbu, býva však aj sivý, belavý, okrový, až čierny.

Bazalty, teda čadiče patria k opačnému radu vyvrelých hornín ako ryolit. Typický pre ne je práve veľmi nízky obsah oxidu kremičitého a vysoký podiel tmavých minerálov.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.87807&mlon=19.22387#map=18/48.87807/19.22387

Minerály v dutinách si pozrite v galérii: https://photos.app.goo.gl/uBRSPNwA9a3qg5Uy8

Zeolit na Donovaloch

rs