Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2017: Skalná Alpa III.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.4.2023

Pohľad na vrch Dvorisko a západný hrebeň Veľkej Fatry.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.98354&mlon=19.19225#map=17/48.98354/19.19225

obr

rs