Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2008: Solo v Ružomberku - fotogaléria
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
11.4.2023

Solo bol kedysi významný papierenský závod, zamestnával stovky ľudí. Nad fabrikou pri rieke Revúca je malá hať, kde neskôr vzniklo príjemné oddychové miesto. Fotky na tejto stránke pochádzajú z čias ešte pred jeho vybudovaním. Od Revúcej máme pekný výhľad na skupinu Ostrého a Borovinska.

Vrch Ostrô

Nachádza sa v severozápadnej časti Nízkych Tatier, v geomorfologickom podcelku Ďumbierske Tatry a časti Salatíny. Leží v Žilinskom kraji, v okrese Ružomberok a na katastrálnom území mesta Ružomberok. Najbližším sídlom je na západnom úpätí situovaná osada Jazierce, severozápadne sa nachádza Biely Potok a mesto Ružomberok, severovýchodným smerom aj Ludrová a Liptovská Štiavnica. Vrchol leží v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

SNP

Počas Slovenského národného povstania bol obsadený jednotkami povstaleckej Šiestej taktickej skupiny, ktorú na krídlach podporovali partizánske oddiely. 6. septembra 1944 tu bolo vybudované silné pásmo obrany, odkiaľ mohli v septembri a októbri povstalci sledovať dolinu Váhu. Z pozorovateľne na vrchole kopca boli schopní efektívne riadiť delostreleckú paľbu a tým narúšať nemeckú prepravu a transporty. Zároveň tak bránili nemeckým jednotkám v prieniku k Banskej Bystrici. Ťažké boje o vrch prebiehali od polovice septembra do 24. októbra 1944.

Zdroj: Wikipedia

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.06756&mlon=19.30287#map=17/49.06756/19.30287

Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/v69jh1bjZemViyFw9

ob

rs