Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica III.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.4.2023

Pohľad smerm na juhovýchod. V pozadí mohutná Poľana, bližšie vpredu Urpín. Cesta z Banskej Bystrice na Suchý vrch.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7171&mlon=19.0990#map=15/48.7171/19.0990

ob

rs