Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2018: Severné rakytovské sedlo (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.4.2023

Vychádzame z Ružomberka, ideme najprv po ceste na Podsuchú smerom na juh. Na Podsuchej odbočujeme do doliny Vyšné Matejkovo a stúpame cestou 8 km. Prichádzame do najvyšších partií Veľkej Fatry pohodlne autom. Cesta nám zatiaľ trvá približne pol hodiny.

Nechávame auto na malom drevosklade a pokračujeme peši smerom k bývalej chate ružomberských papierní. Tu sa zberáme do kopca lúkami na Skalnú Alpu. Kráčame rozľahlými lúkami, pod nami sa pasú ovce, je letný pekný príjemný deň, obloha modrá s krásnymi bielymi obláčikmi. 

Na Skalnej Alpe si dávame prestávku a ďalej pokračujeme zostupom po hrebeni smerom k Rakytovu. Vchádzame do lesa ktorý má zmiešaný charakter, to znamená že sú v ňom zastúpené listnaté aj ihličnaté dreviny. Dominantný je smrek ale hojne zastúpený je buk, javor a sem-tam jarabina. Výhľady sú skôr obmedzené ale zato nádherné, predovšetkým smerom do divočiny v Ľubochnianskej doline.

Stúpajúc a klesajúc traverzujeme menšie vyvýšeniny, kráčame smerom k Severnému rakytovskému sedlu. Cesta hrebeňom zo Skalnej Alpy na trvá takmer hodinu, pretože terén je napriek teplému letnému počasiu pomerne rozmočený. Rakytov patrí k najkrajším a najvyšším vrcholom veľkej Fatry s dokonalým kruhovým výhľadom. Nám však stačí dosiahnutie rakytovského sedla, na strmý záverečný výstup v blatistom teréne nemáme síl.

Vychutnávame si pohodu na hrebeni, pretože je tu pomerne málo turistov. Vraciame sa späť smerom k Skalnej Alpe. Rakytov predstavuje veľmi peknú ukážku takzvaného krížňanského príkrovu - je budovaný podobnými horninami ako napríklad Krížna alebo Ploská.

Dominantne zastúpené sú vápence ale aj slieňovce a slienité bridlice. Naproti tomu Skalná Alpa je predstaviteľkou chočského príkrovu. No a Smrekovica, kde máme odstavené auto je na žulovom jadre Veľkej Fatry. 

Cesta späť nám trvá tiež približne jeden a pol hodiny celý výlet sa dá otočiť za 3 hodinky, s prestávkami možno o niečo dlhšie. Nádherné scenérie, prekrásne počasie, pomerne málo ľudí a ľahká dostupnosť, to všetko nám hovorí o tom, že sa na toto miesto budeme chcieť čoskoro znovu pozrieť.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9650&mlon=19.1825#map=15/48.9650/19.1825

rs